menu dblex
3kur
råd
4klut
lapp
vite
5böter
hjälp
medel
plikt
stopp
utväg
ånger
6ruelse
straff
terapi
7läkedom
medicin
sonande
8bättring
kyrkobot
penitens
remedium
syndabot
9botemedel
botgöring
försoning
läkemedel
10botgörelse
ersättning
11gottgörelse
14straffpredikan
16helbrägdagörelse