menu dblex
4blyg
pryd
sipp
5enkel
ringa
timid
ärbar
6billig
frugal
hovsam
modest
rimlig
simpel
ödmjuk
7försynt
måttlig
sedesam
tarvlig
8flärdfri
måttfull
obemärkt
9oansenlig
obetydlig
10jungfrulig
undanskymd
11anspråkslös
12vördnadsfull
14tillbakadragen
15självutplånande