menu dblex
3fel
fåt
4bock
5fadäs
groda
gubbe
plump
tabbe
tavla
6dumhet
lapsus
7blamage
misstag
8felgrepp
9missgrepp
övertramp
10felsägning
förlöpning
11förbiseende
inadvertens
klavertramp