menu dblex
4vild
6absurd
barock
kufisk
kuriös
vurmig
7befängd
grotesk
konstig
orimlig
ovanlig
sällsam
säregen
8nyckfull
underlig
9egenartad
förflugen
originell
tillgjord
överspänd
10egendomlig
excentrisk
fantastisk
förskruvad
11besynnerlig
13heteroklitisk
14motsägelsefull