menu dblex
6logisk
sträng
7slående
tvungen
8fällande
orubblig
orygglig
9avgörande
imperativ
nödvändig
stringent
tvingande
10oupplöslig
11förbindande
oemotsäglig
ofrånkomlig
ovillkorlig
övertygande
12förpliktande
obligatorisk
ovedersäglig