menu dblex
4lura
ruva
vaka
5täcka
vakta
vårda
6främja
iaktta
skugga
skydda
tillse
7bespeja
efterse
gardera
markera
8uppfölja
övervaka
9censurera
10patrullera
tillvarata
12tillvarataga