menu dblex
4sätt
5later
manér
skick
6vandel
7attityd
fasoner
8hållning
reaktion
9handlande
10behandling
förfarande
reaktioner
uppförande
11förhållande
uppträdande
12förehavanden
13handlingssätt
14förfaringssätt
15beteendemönster
17tillvägagångssätt