menu dblex
4grav
svår
5oviss
vågad
6dubiös
farlig
kinkig
viktig
vådlig
7brydsam
hotande
kritisk
oroande
penibel
ömtålig
8olycklig
slipprig
stötande
tvetydig
vansklig
9allvarlig
betydande
elakartad
misstänkt
riskfylld
10betänkligt
diskutabel
11klandervärd
oroväckande
tvivelaktig
12halsbrytande
13illavarslande