menu dblex
5fästa
svära
6betyga
bevisa
intyga
styrka
stärka
stödja
7beediga
befästa
belägga
8bekräfta
bevittna
omvittna
vidimera
vitsorda
9stadfästa
verifiera
10konfirmera
konstatera
11dokumentera
understödja