menu dblex
2ta
4kapa
röva
5fånga
gripa
hugga
nappa
6anamma
betaga
erövra
intaga
skaffa
stjäla
7besätta
erhålla
ertappa
8behärska
beslagta
fasttaga
inkräkta
ockupera
usurpera
9annektera
uppbringa
11överväldiga