menu dblex
2se
4anse
döma
inse
mäta
väga
5fatta
6anmäla
avgöra
avväga
taxera
7beräkna
förutse
granska
uppleva
värdera
8betrakta
evaluera
uppfatta
överväga
9kritisera
recensera
skärskåda
uppskatta
utvärdera
10betygsätta
värdesätta
11betygssätta