menu dblex
3slå
4fila
mana
odla
älta
5bruka
bulta
driva
dunka
hacka
hamra
hugga
hyfsa
knåda
psyka
smida
värva
6arbeta
bereda
tvätta
överse
7agitera
anpassa
ansätta
frisera
förädla
genomse
omforma
omstuva
påverka
8behandla
omarbeta
omskriva
redigera
revidera
utarbeta
utveckla
övertala
9arrangera
elaborera
förarbeta
förbereda
förbättra
kultivera
preparera
10exploatera
manipulera
överarbeta
11genomarbeta
14tillrättalägga