menu dblex
3fet
4fast
grov
tung
5rejäl
solid
stark
tjock
6duktig
massiv
mastig
mäktig
robust
stadig
7fetlagd
gedigen
hållbar
kraftig
mättsam
närande
stöddig
8ansenlig
grundlig
varaktig
9hårdsmält
korpulent
ordentlig
svårsmält
11rekorderlig
12substantiell