menu dblex
3fot
rot
yta
4boss
chef
5basis
befäl
grund
stryk
6botten
faktor
förman
ledare
mäster
sockel
7basfiol
8baslinje
brohuvud
bästeman
grundmur
grundval
hörnsten
underdel
underlag
9arbetsbas
fundament
grundsten
piedestal
postament
principal
10grundlinje
replipunkt
överordnad
11grundpelare
stödjepunkt
verkmästare
12arbetsledare
fotställning
underbyggnad
utgångspunkt
13förutsättning