menu dblex
4skal
5näver
6fartyg
skorpa
7barkbit
8överdrag
9beklädnad
hjärnbark
10betäckning
11segelfartyg