menu dblex
6avlysa
avvisa
pricka
utdöma
utvisa
7fördöma
förvisa
8avlägsna
bojkotta
förbanna
förbjuda
fördriva
förkasta
utesluta
9förskjuta
utestänga
11proskribera
12landsförvisa
13exkommunicera