menu dblex
3tom
4fadd
matt
nött
5enkel
flack
platt
ytlig
6allmän
billig
simpel
sliten
tjatig
tradig
tråkig
utnött
vanlig
vulgär
7bleknad
förråad
ordinär
själlös
smaklös
torftig
trivial
8enformig
kraftlös
prosaisk
utsliten
uttjatad
9alldaglig
borgerlig
likgiltig
obetydlig
stereotyp
truistisk
urvattnad
uttröskad
vardaglig
10förflackad
långtråkig
opersonlig
11banaliserad
intresselös
oinspirerad
ointressant
slätstruken
uttryckslös
12intetsägande
13konventionell
kälkborgerlig
schablonartad
14schablonmässig
15slentrianmässig