menu dblex
3hav
sjö
våg
5flöda
gunga
ocean
rinna
rulla
6böljan
kvälla
skifta
skölja
svalla
svälla
svämma
vatten
7fladdra
glitter
skvalpa
vågtopp
8krusning
10undulation