menu dblex
4lösa
sila
sära
5fälla
hägna
lossa
sikta
skeda
snöra
sovra
sålla
6avdela
gallra
skilja
skräda
skumma
spänta
stycka
7avbalka
avskära
avsnöra
avsätta
frigöra
isolera
utbryta
8amputera
avgränsa
avlägsna
avskiljs
avskärma
avspärra
avstycka
avsöndra
avvittra
filtrera
separera
splittra
urskilja
utsöndra
9dekantera
detachera
secernera
segregera
särskilja
utmönstra
utrangera
10abstrahera
destillera
dissociera
frånskilja
sönderdela