menu dblex
5vädra
6beröra
dryfta
utreda
7utlägga
8behandla
utveckla
9avhandlas
debattera
diskutera
förhandla
handlägga
innehålla
överlägga