menu dblex
2bo
4arve
växt
5anlag
legat
påbrå
6dödsbo
7arvedel
atavism
8arvegods
arvslott
9arvsanlag
arvsmassa
hereditet
10ärftlighet
11patrimonium
13kvarlåtenskap