menu dblex
2id
3bok
sjå
4göra
jobb
kneg
knog
möda
opus
slit
släp
vara
verk
värv
yrke
5drift
plats
snärj
6alster
bestyr
besvär
effekt
energi
oeuvre
skrift
syssla
7födkrok
företag
gärning
göromål
kampanj
produkt
strävan
traktan
uppdrag
uppgift
8fabrikat
funktion
hantverk
9konstverk
utförande
vedermöda
10befattning
grovarbete
handarbete
prestation
verksamhet
11anställning
arbetsbörda
arbetsplats
beställning
förrättning
skriftspråk
tankearbete
12ansträngning
kroppsarbete
straffarbete
tillverkning
tvångsarbete
13sömnadsarbete
14sysselsättning