menu dblex
6flegma
lättja
slöhet
7letargi
8stoicism
9håglöshet
10liknöjdhet
passivitet
11försoffning
resignation
12känslolöshet
likgiltighet