menu dblex
4visa
5anslå
lämna
6uppdra
utpeka
7anordna
bevilja
fördela
hänvisa
upplåta
uppmana
vägleda
8allokera
bestämma
indicera
indikera
tilldela
tillsäga
uppdraga
utskifta
9anbefalla
utanordna
11förständiga