menu dblex
3bön
rop
6appell
signal
upprop
vädjan
7begäran
tillrop
tilltal
åkallan
8anhållan
hälsning
10invokation
påringning
uppfordran
11besvärjelse
uppringning
12lystringsord
13apostrofering
15lystringssignal
17telefonpåringning