menu dblex
3dum
4naiv
5bakom
6blåögd
menlös
7okunnig
8enfaldig
ovetande
9alienerad
omedveten
10aningslöst
troskyldig
11oskuldsfull
12omisstänksam
oreflekterad
20verklighetsfrämmande