menu dblex
5oviss
velig
6dubbel
kluven
osäker
7tveksam
8tveeggad
tvetydig
9tvehågsen
tvekluven
vacklande
villrådig
10motstridig
obeslutsam
11ambivalenta
vankelmodig
13dubbelbottnad
14dubbelinställd