menu dblex
6allmän
typisk
vanlig
7absolut
8generell
objektiv
10universell