menu dblex
3all
man
4allt
5envar
6rubbet
7allihop
varenda
8allihopa
samtliga
11allesammans
tillsammans