menu dblex
4leda
5färja
fästa
sända
6flotta
flytta
forsla
skeppa
skriva
smitta
sprida
7delgiva
kalkera
kopiera
meddela
omsätta
radiera
tradera
utsända
8överlåta
9förflytta
omplacera
remittera
sublimera
överföras
översätta
10fortplanta
omplantera
televisera
tillställa
överflytta
överfrakta
11transferera
transponera
12transmittera
transportera
13transplantera
14vidarebefordra