menu dblex
3eka
4egga
hopa
höja
reta
töja
växa
ökas
5dyrka
fetma
stiga
utöka
vässa
6berika
friska
föröka
plussa
skarva
skärpa
stegra
svälla
tillta
7forcera
förhöja
förmera
reglera
tillöka
tjockna
utvidga
8eskalera
förkovra
förlänga
förstora
tilltaga
tillväxa
tillägga
uppdriva
utveckla
9förbättra
förstärka
förvärras
stimulera
uppbringa
upptrappa
utsträcka
10accelerera
ackumulera
amplifiera
underblåsa
11mångfaldiga
12intensifiera