menu dblex
3håg
trå
4fika
lust
5aptit
begär
lusta
sukta
tråna
törst
älska
önska
6begära
brånad
hunger
hungra
kärlek
kättja
libido
lustar
längta
saknad
smäkta
trakta
trånad
älskog
önskan
7lidelse
lystnad
längtan
passion
strävan
traktan
trängta
åstunda
8ambition
aspirera
trängtan
åstundan
9begärelse
10aspiration
11eftersträva
eftertrakta