menu dblex
6publik
salong
vittne
7spisare
8lyssnare
menighet
publikum
åhörarna
10auditorium
församling
närvarande
11åhörarskara