menu dblex
3fin
god
hög
ren
4båld
skön
stor
äkta
5adlig
nobel
stolt
6dygdig
förnäm
gentil
hövisk
lutter
manlig
rasren
sublim
tapper
utsökt
vacker
värdig
7generös
heroisk
hugstor
högsint
upphöjd
8förfinad
hederlig
klassisk
själsfin
storsint
9frikostig
fulländad
förnämlig
harmonisk
högsinnad
patricisk
ridderlig
värdefull
ädelmodig
10fullkomlig
11förträfflig
majestätisk
uppoffrande