menu dblex
Hittade 21 ord som rimmar på konfiskatorisk
3historisk
hälsorisk
motorisk
notorisk
retorisk
smittorisk
upprorisk
4allegorisk
diktatorisk
euforisk
förhistorisk
illusorisk
kategorisk
metaforisk
provisorisk
5konfiskatorisk
konspiratorisk
kulturhistorisk
obligatorisk
6improvisatorisk
organisatorisk