menu dblex
Hittade 15 ord som rimmar på grundförutsättningarna
4sättningarna
5avrättningarna
avsättningarna
besättningarna
bosättningarna
ersättningarna
inrättningarna
motsättningarna
målsättningarna
uppsättningarna
6förutsättningarna
klassmotsättningarna
översättningarna
7grundförutsättningarna
meningsmotsättningarna