menu dblex
Hittade 47 ord som rimmar på fosforescenta
2glänta
jänta
pränta
ränta
spänta
tenta
vänta
3betjänta
flyhänta
frekventa
förränta
förtjänta
förvänta
hårdhänta
inpränta
invänta
latenta
livränta
låglänta
polenta
rundhänta
stringenta
tomhänta
uttjänta
valhänta
4dekadenta
dröjsmålsränta
elementa
eminenta
excellenta
impotenta
kompetenta
konsekventa
låneränta
lättförtjänta
permanenta
prominenta
resistenta
transcendenta
transparenta
turbulenta
välförtjänta
5ambivalenta
indifferenta
inkompetenta
inkonsekventa
intelligenta