menu dblex
yttersta gräns uppåt
substantiv
maximum

Alla synonymer går att klicka på.