menu dblex
ytterliggående
adjektiv
utrerad
långtgående
radikal
extrem

Alla synonymer går att klicka på.