menu dblex
ysterhet
substantiv
yra

Alla synonymer går att klicka på.