menu dblex
yrka på
verb
kräva
påstå
förbehålla sig
pretendera
påfordra
hålla på
förfäkta
förorda

Alla synonymer går att klicka på.