menu dblex
yr i huvudet
adjektiv
virrig
omtöcknad
vimmelkantig
förvirrad
huvudyr

Alla synonymer går att klicka på.