menu dblex
ynk
substantiv
jämmer
ömkan
elände
gnäll
pjunk
ynkedom
ömklighet
medlidande

Alla synonymer går att klicka på.