menu dblex
yngla av sig
verb
föda
alstra
frambringa
ge upphov till
grisa
kläcka
yngla
få avkomma
förökas

Alla synonymer går att klicka på.