menu dblex
vricka
verb
vrida
ro
rucka
vicka
stuka
sträcka
luxera
vrida ur led

Alla synonymer går att klicka på.