menu dblex
vrenskande
adjektiv
istadig
bångstyrig

Alla synonymer går att klicka på.