menu dblex
vredgad
adjektiv
vred
arg
förbittrad
ond
uppbragt
uppretad
ursinnig
harmsen
bös
sint
retad

Alla synonymer går att klicka på.