menu dblex
vrångsint
adjektiv
vrång
förstockad
halsstarrig
ogin
hätsk
ond

Alla synonymer går att klicka på.