menu dblex
vittja
verb
undersöka
inspektera
visitera
ta upp fångst
rensa
muddra
tulla
tömma
länsa
stjäla

Alla synonymer går att klicka på.