menu dblex
vittfamnande
adjektiv
omfattande
vittgående
vidsträckt
rymlig
vidlyftig
mångsidig
eklektisk

Alla synonymer går att klicka på.